תקשורת המונים - לבנים בלבד

הרב אורי בראון

Gift Wrapped
Game Face

יום א' 19:00-20:30

תקציר הקורס

כמה כוח יש לאמצעי התקשורת השונים להשפיע עלינו? בכדי ללמוד את שיטות ההשפעה של אמצעי המדיה השונים, נלמד על המודלים השונים של תקשורת ההמונים והשפעותיה לאורך ההיסטוריה. כמו כן, נלמד על: מרכיבי התקשורת האפקטיבית, עריכה עיתונאית, ייצוג מיעוטים בקולנוע, רשתות חברתיות. זוהי הזמנה למי שעולם התקשורת קורץ לו. זוהי קריאה חוזרת לקריאתו של אורי אורבך: "הטובים לתקשורת".

דרכי הערכה בקורס

50% נוכחות במפגשים, 50% הגשת מטלות במועדן

דרישות קדם למשתתפים

לבנים בלבד

הרשמה אצל המחנכים