קסמן של אגדות חז"ל - לבנים בלבד

הרב שלומי פלס

Gift Wrapped
Game Face

יום ב' 14:00-15:30

תקציר הקורס

שמענו סיפורי חז"ל עוד מהגן, וכשגדלנו למדנו אותם גם בגמרא , ועכשיו זו ההזדמנות ללמוד יחד מקרוב ומרחוק - את מה שחז"ל רצו ללמד אותנו ולהדריך אותנו - בלשון קדשם - מהימים ההם לזמן הזה. אתה מוזמן להצטרף ללימוד מהמדרש, מהגמרא בנתיבי האגדה - לפצח את הלשון, הסגנון ולגלות את הקסם שבאגדה. נלמד את דברי חז"ל מהמקור, וננסה להכיר ולבחון אותם גם בלבושים השונים שבימינו: בסיפור, בשיר וכד'

דרכי הערכה בקורס

השתתפות וביצוע מטלות

דרישות קדם למשתתפים

לבנים בלבד

הרשמה אצל המחנכים