פילוסופיה מוסרית

חובב עקיבא כהן

Gift Wrapped
Game Face

יום א' 17:00-18:30

תקציר הקורס

בקורס פילוסופיה מוסרית נדון באמצעות הוגים שונים בשאלה: מה ראוי שאעשה? הלימוד על ההוגים יהיה כרונולוגי בניסיון להבין את התפתחות החשיבה המוסרית מיוון העתיקה ועד ימינו. לאורך הקורס נלמד על המאפיינים של התקופות השונות ומקומם של דמויות פילוסופיות אלו, זאת בניסיון להבין מה האמירה או השאלה עליה ניסו לענות בחקירתם הפילוסופית. לאורך הקורס נתמודד עם ידע ומקורות פילוסופים ונקבל כלים לחשוב באופן פילוסופי וכמו כן נגלה ערוצים בהם ניתן ללמוד להיכנס לעולמה המופלא של הפילוסופיה.

דרכי הערכה בקורס

לאורך הקורס 4 מטלות קריאה, כתיבה אישית, הבעה אמנותית והאזנה לפודקאסט

דרישות קדם למשתתפים

ברוכים הבאים

הרשמה אצל המחנכים