מנהיגות רגשית - כלים באימון והנחיית קבוצות

דני שטיינר

Gift Wrapped
Game Face

יום ד' 17:30-19:00

תקציר הקורס

עוסקים בהדרכה בתנועת הנוער או בבית הספר? רוצים לפתח מיומנויות של עבודה קבוצתית, וכלים משפת האימון הקוגניטיבי? בקורס נתרגל בפועל מיומנויות של הקשבה ואימון בין אישיים בין חברי הקבוצה המשתתפת (בנים עם בנים ובנות עם בנות). נעסוק גם בכלים בסיסיים בהנחיית קבוצות.

דרכי הערכה בקורס

50% נוכחות והשתתפות פעילה 50% מטלות רפלקציה של התנסויות במרחב החיים

דרישות קדם למשתתפים

במהלך התרגולים - מצלמה פתוחה. לאורך הקורס יהיו משימות התנסות קצרות (בחיים האמתיים) וכתיבת רפלקציה קצרה על כל התנסות (אלה מטלות הקורס לצורך הערכה)

הרשמה אצל המחנכים