הגנה עצמית - לבנים בלבד

הרב ארז זזון

Gift Wrapped
Game Face

יום ד' 19:30-21:00

תקציר הקורס

ביחידה נלמד אודות חשיבות הגנה עצמית ולימוד פרקטי. בין היתר נתמקד בנושאים הבאים: עמידת מוצא נכונה, צורת האגרוף, אגרוף ישר, אגרוף מגל, שחרורי ידיים ורגליים ומתיחות. בעיטת מגל נמוכה. הגנות ידיים פנימיות וחיצוניות. שחרור מחביקות. תרגילי מתיחה וכושר. ועוד נושאים שונים.

דרכי הערכה בקורס

70% נוכחות והתמדה 30% בדיקת הלומד בטקטיקה הנלמדת ביישום הנכון כפי הנלמד.

דרישות קדם למשתתפים

לבנים בלבד

הרשמה אצל המחנכים