מגמת ערבית - שנת תשפ"א

שם המורה: מירב אסייג

חומרי הלימוד:

אתר הקורס, חוברת מלווה

 

מטרות לימוד עיקריות:

קריאה והבנה של מילים, צרופים, משפטים וטקסטים קצרים מתחומים שונים.

 

פירוט  נושאי הלימוד :

  • זיהוי קריאה והגייה נכונה של 28 האותיות הערביות

  • זיהוי קריאה והגייה נכונה של התנועות

  • זיהוי קריאה והגייה נכונה של סימני הכתב

  • זיהוי כל הספרות הערביות

  • לימוד של 200 מילים מתוך מאגר מילים של משרד החינוך

  • לימוד נושאים דיקדוקיים

  • תרבות – הכרת העולם הערבי

 

משימות חובה בלמידה: 

הכנה והגשת מטלות, מבדקי קריאה ואוצר מילים, מבדקי קריאה ואוצר מילים.

דרכי הערכה:

מטלות ביצוע, מבדקים, מבחנים

מירב אסייג.jpg