הקמת בית ספר ההיברידי בקהילת צפון של רשת אמי"ת 

רציונל חינוכי 

בית הספר ההיברידי, שמוקם בימים אלה בקהילת צפון, הוא שלב נוסף בהתאמת הפדגוגיה הרשתית לאתגרי המציאות. זו יוזמה חדשנית, המשקפת חתירה תמידית למתן מענים חינוכיים רלוונטיים בכל עת ובמיוחד בתקופה, המחייבת מציאת פתרונות יצירתיים להוראה ולמידה מרחוק.  

הקמת ביה"ס ההיברידי משרתת מטרות חינוכיות לצד מטרות קהילתיות:  

  1. הקמת פלטפורמה קהילתית לשיתופי פעולה על בסיס מקצועי/תוכני. 

  2. הפיכת בתי הספר של הקהילה לספקי ומשתמשי תוכן דיגיטלי. 

  3. הרחבת המגוון המקצועי והתוכני המשרת את בתי הספר של הקהילה הצפונית.  

  4. שכלול מיומנויות ההוראה והלמידה מרחוק של מורי ותלמידי הקהילה. 

  5. איגום משאבים וניתוק הקשר בין מעשה הלמידה למיקומו הגיאוגרפי של הלומד.  

אנו רואים בביה"ס ההיברידי בשורה חינוכית למורי ותלמידי הקהילה הצפונית ותחילתה של שותפות רחבה ועמוקה בין בתי הספר בצפון. מהלך זה יפתח בפני הקהילות החינוכיות אפשרויות שהיו עד כה מעבר להישג ידן, אם בשל היעדר כוח אדם ואם בשל אילוצי משאבים. במסגרת האפשרויות שיציע ביה"ס ההיברידי יתהוו קהילות לומדים שאינן תלויות מיקום ויתאפשרו חיבורים ושילובים שהפוטנציאל בהם פורץ את המגוון הקיים היום.  

שכלול ההוראה והלמידה מרחוק יוביל את בתי הספר להתמחות בשתי מיומנויות עתיד משמעותיות ביותר:  

1. עצמאות לומד. 

2. כושר ניווט ברחבי הסביבה הדיגיטלית. 

 

זוהי הזדמנות לפתוח את החשיבה הפנים-ארגונית של בתי הספר ולקדם אותה להיות חלק משמעותי והכרחי במארג החינוכי של קהילת צפון.

כתבו עלינו

  1. כתבה במגזין "סק;ופ" של אגף מו"פ של משרד החינוך.